Detail Page

Successful Graduates from Department of Pharmacy

Doctor of Philosophy in Pharmacy
S.N. Date of Completion Registration No. Name of Graduate Remarks
1 06 NOV 2011 001268-96 Uttam Budathoki
2 10 DEC 2012 001274-96 Rajani Shakya

Doctor of Pharmacy (Post Baccalaureate)
S.N. Date of Completion Registration No. Name of Graduate Remarks
1 13 DEC 2013 012179-10 Safiur Rahman Ansari
2 13 DEC 2013 012180-10 Srijana Bhattarai
3 13 DEC 2013 012181-10 Anurodh Ghimirey
4 13 DEC 2013 012182-10 Pradip Ojha
5 13 DEC 2013 012183-10 Binaya Sapkota
6 13 DEC 2013 012184-10 Sushmita Sharma
7 13 DEC 2013 002817-00 Shova Thapaliya
8 13 DEC 2013 004699-03 Sweta Shrestha
9 13 DEC 2013 005534-04 Upasana Acharya
10 13 DEC 2013 005545-04 Anjana Kumpakha
11 13 DEC 2013 005563-04 Prachi Singh
12 13 DEC 2013 005564-04 Santosh Thapa
13 13 DEC 2013 006627-05 Rashmi Sharma
14 12 DEC 2014 013669-11 Sushma Adhikari
15 12 DEC 2014 013670-11 Pankaj Baidya
16 12 DEC 2014 013671-11 Anju Bajracharya
17 12 DEC 2014 013672-11 Renu Karki
18 12 DEC 2014 013674-11 Saroj Kumar Yadav
19 12 DEC 2014 004691-03 Rojina Manandhar
20 15 DEC 2015 014925-12 Santusta Adhikari
21 15 DEC 2015 014926-12 Smrity Bajracharya
22 15 DEC 2015 014928-12 Prity Dongol
23 15 DEC 2015 014930-12 Apsara Koirala
24 15 DEC 2015 014931-12 Sunil Shrestha
25 15 DEC 2015 014932-12 Anup Raj Upreti
26 15 DEC 2015 006617-05 Sushma Maharjan
27 28 NOV 2016 014929-12 Ananda Koirala