Detail Page

Successful Graduates from Department of Biotechnology

Doctor of Philosophy in Biotechnology
S.N. Date of Completion Registration No. Name of Graduate Remarks
1 12 DEC 2014 007263-06 Sangita Shakya
2 23 JULY 2020 015470-13 Ishwar Subedi
3 2021 001099-96 Parash Timilsina

MS by Research in Biotechnology
S.N. Date of Completion Registration No. Name of Graduate Remarks
1 03 DEC 2010 010146-08 Keshab Bhattarai
2 03 DEC 2010 005596-04 Prajwal Rajbhandari
3 03 DEC 2010 005611-04 Deepak Upreti
4 10 DEC 2012 012241-10 Prakriti Sharma
5 10 DEC 2012 006640-05 Niraj Aryal
6 15 DEC 2015 012240-10 Sandeep Adhikari
7 15 DEC 2015 009697-08 Nisha Sharma
8 15 DEC 2015 007604-06 Anaya Raj Pokhrel
9 28 NOV 2016 004817-03 Anil Singh Basnyat
10 28 NOV 2016 015060-12 Jaya Bhandari
11 28 NOV 2016 009689-08 Sanjaya Lama
12 15 DEC 2017 010877-09 Anon Chaulagain
13 15 DEC 2017 011887-10 Biboss Maharjan
14 15 DEC 2017 008417-07 Vipassana Paudel
15 15 DEC 2017 010895-09 Rajiv Pathak
16 20 DEC 2019 010876-09 Sudina Bhuju
17 20 DEC 2019 008487-07 Nita Thapa
18 20 DEC 2019 013241-11 Sharmila Chimouriya
19 20 DEC 2019 011891-10 Shristi Piya
20 20 DEC 2019 010888-09 Vijay Singh Kunwar
21 20 DEC 2019 009964-08 Inisha Shrestha
22 2020 013344-11 Prashant Neupane

Master of Technology in Biotechnology
S.N. Date of Completion Registration No. Name of Graduate Remarks
1 12 DEC 2014 005580-04 Nirma Basnet
2 12 DEC 2014 009682-08 Angela Shrestha Dangol
3 15 DEC 2015 009691-08 Sagar Pade
4 15 DEC 2015 007591-06 Ashok Kumar Bhattarai
5 28 NOV 2016 016491-13 Prasodhan Niraula
6 15 DEC 2017 017803-14 Sunil Bhandari
7 15 DEC 2017 016490-13 Yogendra Basnet
8 15 DEC 2017 016492-13 Smreeti Shrestha
9 14 DEC 2018 017804-14 Manju Chhetri
10 14 DEC 2018 017805-14 Tara Shrestha
11 14 DEC 2018 011948-10 Dilip Mehara
12 14 DEC 2018 011949-10 Subigyan Nepal
13 20 DEC 2019 023017-17 Prabal Singh Maharjan
14 20 DEC 2019 023018-17 Kabita Rokka
15 20 DEC 2019 023019-17 Rosy Shakya
16 20 DEC 2019 023020-17 Shreya Shrestha
17 20 DEC 2019 017802-14 Ashesh Acharya